Concurrentiestrategie van Porter

De concurrentiestrategie van Porter kent 3 verschillende strategieën die je zou kunnen hanteren.

De 3 strategieën die je kan hanteren zijn, de lage kostenstrategiede differentiestrategie en de focusstrategie. Bij het hanteren van een lage kostenstrategie is het de bedoeling dat je het product voor de laagst mogelijke prijs gaat verkopen tegenover dat van de concurrent, hierdoor kan je mogelijk meer producten verkopen.

Bij het hanteren van de differentiestrategie is het de bedoeling dat jij als onderneming je gaat differentiëren tegenover de concurrent, Hiermee wordt bedoeld dat je een uniek beeld gaat creëren. Dit kan je doen door 1 of meerderen eigenschappen van een product die als belangrijk worden ervaren te veranderen. Bij het hanteren van de focusstrategie wordt niet gekeken naar de gehele doelgroep maar kijk je naar een gedeelte van de doelgroep. Door het focussen op een bepaald gedeelte kan er beter worden ingespeeld op de behoeften van de consument. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *