Belasting

Moet iedereen belasting betalen? 

Belastingen worden op grond van de wet geheven. Belasting is een percentage van een bedrag dat naar de overheid gaat. Je hebt heel veel verschillende soorten belastingen. De overheid besteed het belastinggeld aan verschillende dingen zoals uitkeringen. Waar betaal jij belasting over?